Month: wrzesień 2022

Kaczawskie Forum Młodzieży

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pod patronatem Starosty Jaworskiego – Pani Anety Kucharzyk.  Celem wydarzenia było wypracowanie inicjatyw ukierunkowanych na młodzież naszego regionu, zdiagnozowanie jej potrzeb i problemów oraz pokazanie możliwości zaangażowania się w realizację zaplanowanych przez nich działań.

 

Projekt „Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków”

   Rekrutacja uczniów do projektu „Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków”
Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie bierze udział w
projekcie pn. „Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków”. Obecnie trwa rekrutacja uczniów
do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły bądź u wychowawcy.
   Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –
konkursy horyzontalne.
   Projekt realizowany jest od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności w celu niwelacji negatywnych
skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą
nauką zdalną, u 229 (106K) wśród 286 uczniów (136K) objętych wsparciem, z terenu Gminy
Bolków (powiat jaworski, woj. dolnośląskie) w okresie 01.09.2022-30.06.2023

 

 

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!


Portal Moje Stypendium jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
Najważniejszym celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Na portalu  MojeStypendium.pl znajdują się aktualne oferty stypendiów, konkursów i staży, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o swoim rozwoju.
Portal jest także miejscem publikacji rzetelnych artykułów o tematyce stypendialnej oraz edukacyjnej. I co najważniejsze, korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego.


Bezpłatne szkolenia z projektu „SIEĆ NA KULTURĘ”

  Zapraszamy rodziców  do skorzystania z  BEZPŁATNYCH
szkoleń z projektu „SIEĆ NA KULTURĘ”, który jest w 100%
darmowy i współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Kursy mogą być doskonałym uzupełnieniem wiedzy
zdobywanej podczas lekcji, a także okazją do praktycznego treningu w
zakresie tworzenia treści, wyszukiwania i weryfikowania informacji oraz
zwiększania bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu.

O PROJEKCIE

 Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Są
bezpłatne, odbywają się w formule online i prowadzą je doświadczeni
trenerzy. Każdy kurs składa się z 31 godzin lekcyjnych. Zapisy
prowadzone są na stronie https://www.siecnakulture.pl/szkolenia ,
gdzie można zapoznać się z harmonogramem i tematyką poszczególnych
kursów.
    
6 PERSPEKTYWICZNYCH ŚCIEŻEK TEMATYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Dziennikarstwo on-line 

Czym są nowe media oraz jakie możliwości i zagrożenia niosą?
Narzędzia do publikacji: blog, media społecznościowe, treści
audio-wizualne. Jak tworzyć: ciekawe teksty, przyciągające wzrok
zdjęcia, dobre filmy?

 Edukacja on-line 

 Tajniki narzędzi do nauczania online. Poznanie platform do
samo-edukacji. W jaki sposób uczyć się korzystając z internetu? Jak
znaleźć nietypowe treści w internecie?


Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie 

e-Państwo: z jakich usług cyfrowych możemy korzystać? Jak chronić
swoją prywatność w sieci? Formalna i nieformalna korespondencja w
kanałach cyfrowych.


Kompetencje medialne 

Czym są kompetencje medialne oraz jak i gdzie możemy je rozwijać?
Ciekawe aplikacje w wirtualnym świecie – jak z nich korzystać? Prawo
autorskie i wolne licencje.


 Dostępność zasobów cyfrowych on-line 

 Jak i gdzie szukać cyfrowych informacji? Analiza zebranych zasobów
przy użyciu dedykowanych narzędzi. W jaki sposób skutecznie
wykorzystywać zebrane materiały cyfrowe?

 

Bezpieczne zachowania w sieci 

Uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać aktualnych informacji o
bezpieczeństwie w sieci i na jakie zagrożenia powinno zwracać się
uwagę. Nauka korzystania z narzędzi do bezpiecznego przechowywania
plików i danych oraz sposoby zabezpieczenia urządzeń. Edukacja w
zakresie dobrych praktyk, by bezpiecznie korzystać z narzędzi online.

Narodowe Czytanie

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania. Wychowawczynie klas I-III i polonistki klas IV-VIII na zajęciach z uczniami odczytały fragment „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Uczniowie mogli podzielić się swoimi refleksjami oraz stworzyć piękne ilustracje do wysłuchanego tekstu.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Drodzy Uczniowie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzymy Wam powodzenia i wielu sukcesów. Niech będzie to czas zdobywania wiedzy, nowych umiejętności, odkrywania swoich zainteresowań i pasji, ale również czas radości, fascynujących przeżyć i nowych przyjaźni. Życzymy powodzenia w nauce, spełnienia marzeń i planów w bezpiecznej i przyjaznej szkole.
Natomiast Rodzicom i Opiekunom życzymy dumy z osiągnięć Waszych podopiecznych, zadowolenia oraz cierpliwości.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP w Bolkowie