Day: 9 marca 2023

SŁOWA mają moc

Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Plakat “SŁOWA mają moc”.
Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mocy SŁOWA.
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w konkursie na stworzenie plakatu!
Przygotowany projekt powinien przedstawiać autorski plakat „SŁOWA mają moc”.
•Plakat musi być wykonany własnoręcznie.
•Technika wykonania plakatu dowolna.
•Plakat w formacie A 3 lub A 2.
Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną, własnoręczną techniką, np. kredkami, farbami, flamastrami, z wykorzystaniem wycinanki itp. Organizator nie przyjmuje prac przygotowanych cyfrowo w programach graficznych.
Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A2.
WYSTAWA nagrodzonych (nagrody pieniężne we wszystkich kategoriach) i wyróżnionych prac podczas Konferencji Naukowej „SŁOWA mają moc” w dniach 16-17 września 2023 r.
Ostateczny termin nadsyłania prac 31.05.2023 r. (o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi 12.06.2023 r.
Pełny regulamin konkursu oraz oświadczenie (zgoda rodziców/opiekunów prawnych) dostępny u wychowawców i pedagoga.
Prace konkursowe wraz z oświadczeniem (zgodą rodziców/opiekunów prawnych) należy przynieść do gabinetu pedagoga najpóźniej do 30.05.2023r.

 

Klasa I A na tropie internetowych kłopotów

    W związku z obchodzonym w szkole DNIEM BEZPIECZNEGO INTERNETU, klasa I A uczestniczyła w ogólnopolskim wydarzeniu edukacyjnym pt. „Dzieci Sieci- Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów”, który podejmował temat bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu. 

   Filip i Ola to rodzeństwo, jakich wiele. Bardzo lubią gry komputerowe i spędzają w świecie wirtualnym sporo czasu. Filipa, gry i internet wciągają tak bardzo, że zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, a nawet traci przyjaciół. Ola, chcąc odzyskać brata, przypadkowo wzywa na pomoc dwóch super-bohaterów, Plika i Foldera, którzy natychmiast przystępują do dzieła. Czy im się udało? I czym jest groźny „Sieciowciąg”, który zagraża naszemu bohaterowi? Na te i wiele innych pytań odpowiedział spektakl.

   Organizatorem wydarzenia był NASK PIB, spektakle powstały w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”.