Month: sierpień 2023

Dowozy

    Informujemy, iż w nowym roku szkolny przewóz dzieci/uczniów do szkół podstawowych realizowany będzie w ramach publicznego transportu zbiorowego, którego Organizatorem jest Gmina Bolków a Operatorem wykonującym przewozy Przedsiębiorstwo PKS „TOUR” Spółka z o.o. Jelenia Góra.
Opiekę nad dziećmi w autobusach będą sprawowały te same Panie co w zeszłym roku szkolnym.
   W dniu 04.09.2023 r. kursy poranne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy natomiast kursy powrotne zgodnie z rozkładem załączonym do e-maila tj. o godz. 10:30 z placu szkolnego w Bolkowie. Dla przedszkolaków pozostających w oddziałach przedszkolnych zostaną zachowane kursy popołudniowe z wyłączeniem tych o godzinie 15:15. Jednocześnie informuję, iż w związku z nadal występującymi utrudnieniami na drodze powiatowej w miejscowości Wierzchosławice (odcinek drogi przy świetlicy wiejskiej), uczniowie z miejscowości *Półwsie* *- dowożeni będą do szkoły o godz. 7:00*, kurs obsługiwany będzie przez autobus nr 4; uczniowie z miejscowości *Wierzchowsławiczki – dowóz do szkoły *godz. 6:58*, kurs obsługiwany będzie przez autobus nr 3. Natomiast uczniowie z miejscowości *Wierzchosławice, korzystający z przystanku Wierzchosławice remiza będą wsiadali i wysiadali przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do miejscowości Półwsie, dowóz do szkoły *godz. 7:05*, kurs obsługiwany będzie przez autobus nr 4. Kursy powrotne będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy, jednak ze względu na utrudnienia mogą pojawić się niewielkie opóźnienia. Powyższe zmiany obowiązują do odwołania. Proszę o przekazanie informacji rodzicom dzieci dojeżdżających z ww. miejscowości.

 

Obiady

Szanowni Rodzice

    Dnia 11 września 2023 r. rozpoczynamy wydawanie obiadów w szkole, jednodaniowych – drugie danie, koszt – 4,18 zł. Posiłki będę dostarczane przez firmę cateringową.
Z obiadów może skorzystać każde dziecko po wcześniejszym podpisaniu umowy przez rodzica/opiekuna prawnego z dyrektorem szkoły.
    Wzór umowy jest dostępny na stronie szkoły oraz w sekretariacie szkolnym. Uzupełnione i podpisane umowy na rok szkolny 2023/2024 proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły do 06 września 2023 (środa).
     Przypominamy również, że nadal istnieje możliwość dofinansowania do posiłków z opieki społecznej, po spełnieniu kryteriów dochodowych określonych przepisami oraz złożeniu dokumentacji w GMOPS w Bolkowie.

Umowa korzystania z obiadów