Day: 22 września 2023

Sprzątanie Świata

21 września 2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Akcji Sprzątania Świata pod hasłem „Sprzątanie Świata łączy ludzi”. Jest to wyjątkowy finał akcji, ponieważ od pierwszego worka zebranego w czasie finału w 1994 roku mija dokładnie 30 lat! Z raportów z poprzednich Akcji wynika, że od początku w polskiej edycji Clean Up The World wzięło udział ponad 20 milionów uczestników. Uczniowie naszej szkoły chętnie i z dużym zapałem przystąpili do akcji. Pod opieką wychowawców wyruszyli w teren i wykonywali przydzielone im zadania. Za każdym razem jest to dla uczniów wyjątkowa lekcja ekologii, która propaguje ideę nieśmiecenia w naturze i dbania o środowisko naturalne.