Day: 6 listopada 2023

Konkurs logopedyczny

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Serdecznie zapraszam do udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Logopedyczno – Plastycznym organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Męcince.

TEMAT: „MOJA ULUBIONA GŁOSKA – UBRANA JESIENIĄ”

Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

I – dzieci od 3 do 6 lat

II – dzieci 7 do 10 lat (edukacja wczesnoszkolna)

Celem konkursu jest: wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z jesienią i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu, rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni. Ponadto konkurs ma na celu prezentację indywidualnych możliwości, umiejętności i zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

ZADANIEM KONKURSOWYM jest praca plastyczna ilustrująca wybraną przez dziecko głoskę w jesiennej szacie. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko pod opieką rodzica, nauczyciela, logopedy lub innej osoby dorosłej.

FORMAT PRACY: A4 (kartka z małego bloku rysunkowego)

TECHNIKA WYKONANIA – dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, farbami, kolaż, witraż, wydzieranka, malowanka, wyklejanka, itp. – do wyboru przez uczestnika konkursu)

TERMIN – etap szkolny trwa do 20 listopada 2023 roku, tzn. do tego dnia prace plastyczne proszę dostarczać do logopedy Beaty Szydłowskiej lub wychowawcy. Spośród wszystkich prac, wytypowanych zostanie 10 najciekawszych, które zostaną przesłane do szkoły w Męcince.

KOORDYNATOR SZKOLNEGO KONKURSU: logopeda Beata Szydłowska.

Regulamin „Moja ulubiona głoska ubrana jesienią”

Metryczka- „Moja ulubiona głoska- ubrana jesienią”

 
 
 

Październik- miesiąc świadomości Zespołu Downa

    Październik jest miesiącem budowania świadomości na temat zespołu Downa. W naszej szkole przez cały miesiąc odbywały się warsztaty, które miały na celu nie tylko wzbogacenie wiedzy na temat zespołu Downa, ale przede wszystkim kształtowanie szacunku oraz tolerancji wobec niepełnosprawności. Symbolem tego syndromu stały się kolorowe skarpetki, które mają odzwierciedlać to, że wszyscy jesteśmy różni, a jednak tacy sami. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest Zespół Downa, obejrzeli prezentacje i filmy, stworzyli projekty swoich wyjątkowych, kolorowych skarpetek, zagrali w skarpetkowe państwa-miasta, sudoku. Warsztaty we wszystkich klasach przeprowadziły Wioleta Kulig, Natalia Palczak, Ewelina Małkowska, Ewelina Żelazko oraz Marta Słowińska – Klepek. Zajęcia te były świetną okazją do przypominania, jak ważne jest dbanie o równe szanse w społeczeństwie przy zachowaniu różnorodności.