Day: 23 listopada 2023

Próbny alarm

W trosce o bezpieczeństwo dzisiaj o godzinie 10:00 przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły.

Głównym celem alarmu było uświadomienie wszystkim, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia. Cała akcja przebiegła spokojnie, bez paniki i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństwa. Po usłyszeniu syreny alarmowej, uczniowie, nauczyciele i pracownicy sprawnie opuścili budynek szkoły zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i znajomości drogi ewakuacyjnej (zgodnie z procedurami próbnej ewakuacji).

Przepisy dotyczące nieletnich w praktyce

Dziś nauczyciele klas 1-3 mieli przyjemność uczestniczyć w fascynującym szkoleniu zatytułowanym „Przepisy dotyczące nieletnich w praktyce”, prowadzonym przez Pana Dominika Baranowskiego. To niezwykle wartościowe spotkanie, w trakcie którego nie tylko zdobyliśmy nowe spojrzenie na kwestie związane z edukacją i bezpieczeństwem uczniów, ale również mieliśmy okazję przyswoić sobie praktyczne umiejętności.

Pan Dominik, będący nie tylko prawnikiem, ale również byłym policjantem, dzielił się cennymi informacjami i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi codziennych wyzwań związanych z przepisami dotyczącymi nieletnich. Jego doświadczenie przekładało się na realne sytuacje, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć, jak te przepisy funkcjonują w praktyce. Dziękujemy Panu Dominikowi Baranowskiemu za inspirujące szkolenie i możliwość zgłębienia tematyki na różnych płaszczyznach.