Day: 27 listopada 2023

Wyniki konkursu logopedyczne-plastycznego „Moja ulubiona głoska- ubrana jesienią” dla klas I-III

    Dnia 24 listopada 2023 roku rozstrzygnięty został etap szkolny konkursu logopedyczno – plastycznego „MOJA ULUBIONA GŁOSKA – UBRANA JESIENIĄ” zorganizowanego przez logopedę Beatę Szydłowską.


Celem konkursu było:
• wzbogacanie zasobu słownictwa związanego z jesienią i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu,
• rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni,
• prezentację indywidualnych możliwości, umiejętności i zdolności plastycznych,
• zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

Na konkurs wpłynęło 35 prac uczniów z klas I-III.
WYNIKI KONKURSU:
I MIEJSCE – Tymon Madeła kl. 3a praca nr 27
II MIEJSCE – Pola Racek kl.1b praca nr 7
II MIEJSCE – Wojciech Szywała kl.2b praca nr 17
III MIEJSCE – Antoni Pilecki kl.1a praca nr 4
WYRÓŻNIENIA:
✓ Franciszek Słaby kl.1b praca nr 12
✓ Jan Kwolek kl.3a praca nr 25
✓ Piotr Grala kl.2b praca nr 18
✓ Fabian Szemberski kl.2b praca nr 21
✓ Laura Szumczyk kl.3c praca nr 31
✓ Jakub Roziel kl.3b praca nr 24
Prace wyżej wymienionych uczniów wezmą udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Logopedyczno – Plastycznym „Moja ulubiona głoska – ubrana jesienią” organizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Męcince.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki. Za udział serdecznie dziękuję a zwycięzcom składam najserdeczniejsze gratulacje i życzę powodzenia w następnym etapie międzyszkolnym.

Logopeda: mgr Beata Szydłowska