Day: 5 lutego 2024

Rekrutacja

  1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

1. Zarządzenie Burmistrza Bolkowa nr 18

1.1 Rekrutacja 2024- kryteria postępowania

1.2 Harmonogram rekrutacji do przedszkola 2024

2. Deklaracja kontynuacji dalszego uczęszczania do przedszkola 2024/2025

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2024

3.1 Kryterium nr 1- wielodzietność w rodzinie 2024

3.2 Kryterium nr 8 i 13 rekrutacji – oświadczenie dot. zatrudnienia 2024

3.3 Kryterium nr 9- rodzeństwo 2024

3.4 Kryterium nr 12- trudna sytuacja rodzinna – oświadczenie rodziców 2024

4. Zebranie rodziców 2024

2. Rekrutacja do klasy I

1. Zarządzenie Burmistrza Bolkowa nr 18

2. Rekrutacja do szkoły 2024- kryteria postępowania

3. Harmonogram rekrutacji do szkoły 2024

4. Karta zgłoszeniowa do SP w Bolkowie

 

 

Rozliczenie naszej puszki WOŚP

28 stycznia 2024 r. Sztab WOŚP przy Szkole Podstawowej w Bolkowie, rozliczył puszkę, do której przez dwa tygodnie wrzucaliśmy pieniądze.  Podczas akcji sprzedawaliśmy różne smakołyki i angażowaliśmy się, aby puszka naszej szkoły była jak najcięższa. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze wysiłki. Udało nam się wrzucić do puszki 1728, 40 zł.