Day: 8 lutego 2024

Szkolenia

W miniony weekend w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bolkowie odbyło się szkolenie dla realizatorów Programu „Spotkania z Leonem” – profilaktyka agresji wśród dzieci, przygotowujące uczestników do prowadzenia z dziećmi w wieku 5-9 lat zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych. W szkoleniu prowadzonym przez współautorkę programu p. Ewę Czemierowską- Korubę wzięli udział nauczyciele z Przedszkola Samorządowego w Bolkowie, nauczyciele Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bolkowie oraz psycholog i pedagog. Pani Ewa przez cztery kolejne dni prowadziła również szkolenie dla realizatorów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 4-8 szkół podstawowych „Spójrz Inaczej”. Tym razem w szkoleniu wzięli udział nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bolkowie oraz nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Kaczorowie. Środki na szkolenia przekazane zostały z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na rok 2024.