Day: 10 czerwca 2024

Lekcja historii o regionie

W piątek 7 czerwca gościliśmy w naszej szkole Pana Szczepana Naporę – pasjonata regionalnej historii. Podczas spotkania z naszymi uczniami Pan Szczepan opowiedział ciekawostki z historii regionu, zaprezentował swoje publikacje, np. „Wokół przełęczy pojednania”, w której spisane są wspomnienia pierwszych osadników ze wsi pogranicza powiatów jaworskiego, kamiennogórskiego i wałbrzyskiego. Nie zabrakło także anegdot o codziennym życiu Polaków zaraz po zakończeniu II wojny światowej, a nawet śpiewu ludowych pieśni! Bardzo dziękujemy za tą cenną lekcję historii!

Wycieczka klasy 5c

05.06.2024r. klasa 5c z wychowawcą Natalią Palczak wybrała się na wycieczkę do ZOO – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Spacer po parku rozpoczął się od ptaszarni, gdzie podziwiać można ponad sześćdziesiąt gatunków rzadkich ptaków Polski i świata. Obserwując ptaki w wolierach uczniowie rozpoznawali bociana, żurawia, bielika, puchacza, sowę czy głuszca. Kolejnym punktem był Szlak Dinozaurów, gdzie wzdłuż ścieżki edukacyjnej rozmieszczone są figury prehistorycznych zwierząt w naturalnej wielkości. Można podziwiać np. diplodoka, tyranozaura, triceratopsa, mamuta. Następnym przystankiem wycieczki były zwierzęta w wiejskiej zagrodzie – przyglądaliśmy się królikom, osłom, kozom, kucom, owcom, kurom. Ostatnim przystankiem naszego spaceru po ZOO była zabawa na dużym placu zabaw w parku. Skorzystaliśmy także ze ścieżki sensorycznej, którą najodważniejsi przeszli na boso! A wszystko to wśród pięknej czerwcowej zieleni, kwiatów i na wolności spacerujących po parku pawi! Był to bardzo miło spędzony czas. Ale to nie wszystko – ostatnie godziny wycieczki spędziliśmy w kinie Helios w towarzystwie przezabawnego „Garfielda”. Uśmiechy na twarzach uczniów mówiły same za siebie – to była udana wycieczka!

”Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła po raz czwarty brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10).

Głównym celem projektu było:

– Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
– Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
– Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
– Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.