Edukacja prozwierzęca

    W ramach Dnia Talentów 2021 starsze klasy wzięły udział w zajęciach z zakresu edukacji prozwierzęcej. Pani Magdalena Rink przeprowadziła prelekcję  „Pomagaj z głową – wolontariat na rzecz zwierząt bezdomnych i potrzebujących”, dzięki której uczniowie poznali zakres obowiązków wolontariuszy w schroniskach dla zwierząt, cele i zadania domu tymczasowego oraz rolę mediów społecznościowych w działaniach wspomagających zwierzęta. Głównym punktem zajęć było spotkanie wybranych grup z Rockym – psem przebywającym w Schronisku dla Małych Zwierząt W Jeleniej Górze, który przyjechał do nas wraz z wolontariuszem schroniska – panem Andrzejem Morawskim. Pan Morawski na co dzień jest behawiorystą i zajmuje się pracą korygującą niewłaściwe zachowania psów.  Uczniowie dowiedzieli się, czego nie robić, aby nie sprowokować zwierzęcia i jak rozpoznać podstawowe sygnały psiego stresu.