Apele z okazji zakończenia etapu edukacyjnego dla oddziałów „0”, klas 3 oraz klas 8

Apel 24 czerwca 2020r. – oddziały „0”

 godz.9:00 – grupa 6-latków pod opieką p. Karoliny Maziarz

godz.11:00 – grupa 6-latków pod opieką p. Kamili Błońskiej

 Wejście na apel  –  Segment A-parter główne wejście do budynku szkoły po byłym gimnazjum

Część oficjalna – apel, rozdanie świadectw, nagród, podziękowań,

Opuszczenie hali sportowej – wyjściem ewakuacyjnym w kierunku ul. Bema-Ścieżki.

 

Apel 25 czerwca 2020r. – klasy 3

godz.8:00 – Uczniowie  klasy 3 a

godz.10:00 – Uczniowie  klasy 3 b

godz.12:00 – Uczniowie  klasy 3 c

Wejście na apel  –  Segment A-parter główne wejście do budynku szkoły po byłym gimnazjum

Część oficjalna – apel, rozdanie świadectw, nagród, podziękowań,

Opuszczenie hali sportowej – wyjściem ewakuacyjnym w kierunku ul. Bema-Ścieżki.

 

Apel 26 czerwca 2020r. – klasy 8

godz.8:00 – Uczniowie  klasy 8 a i dwóch Uczniów z klasy 7a

godz.10:00 – Uczniowie  klasy 8 b i dwóch Uczniów z klasy 7b

godz.12:00 – Uczniowie  klasy 8 c i dwóch Uczniów z klasy 7c

 Wejście na apel  –  Segment A-parter główne wejście do budynku szkoły po byłym gimnazjum

Część oficjalna – apel, rozdanie świadectw, nagród, podziękowań,

Opuszczenie hali sportowej – wyjściem ewakuacyjnym w kierunku ul. Bema-Ścieżki.

 

*

PROCEDURY PORUSZANIA I PRZEBYWANIA W SZKOLE
W TRAKCIE ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

  1. W dniu zakończenia roku szkolnego do budynku szkolnego uczniowie i rodzice wchodzą wejściem do szkoły, które znajduje się w segmencie A_B-jest to główne wejście do szkoły po byłym gimnazjum. Główne wejście do szkoły przy segmencie B_C w dniach 24, 25, 26 czerwca 2020r. będzie zamknięte.
  2. Po zakończeniu apelu uczniowie i rodzice wychodzą z hali wyjściem na ulicę Bema.
  3. Przebywanie i poruszanie się w budynku szkolnym:

– do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

– do szkoły nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych,

– z uczniem na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic lub prawny opiekun, jeżeli jest zdrowy, bez objawów chorobowych,

– na terenie szkoły poruszamy się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.

  1. Środki bezpieczeństwa osobistego:

– czekając na wejście do szkoły, uczestnicy spotkania  zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m-2m) oraz mają zakryte usta i nos,

– na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno- lub wielorazowa, apaszka, komin itp., przyłbica – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką),

– po zajęciu miejsca w sali uczeń może zdjąć maseczkę, ale ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)   uczeń lub Rodzic podchodzą do nauczyciela/dyrektora,

2)   wychodzi do toalety,

3)   po zakończonym apelu wychodzi z hali,

– rodzice przez całe spotkanie pozostają w maseczkach lub przyłbicach i zajmują miejsca na trybunach zachowując między sobą odpowiedni odstęp(co najmniej 1,5m).

  1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu spotkania związanego z zakończeniem roku szkolnego:

– uczestnicy spotkania nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy,
a przedszkole i pozostała część szkoły (gabinety) będą niedostępne,

– należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz halą przed rozpoczęciem spotkania oraz po jego zakończeniu,

– przy wejściu do szkoły każdej osobie będzie mierzona temperatura, która zostanie odnotowana w tabeli pomiaru.