Author: spbolkow

Uwaga!

Dyrektor Szkoły informuje o pojawieniu się wszawicy wśród uczniów naszej szkoły.

W związku z powyższym prosimy o częste kontrole oraz w przypadku wystąpienia zakażenia wszawicą o nieposyłanie dziecka do szkoły do momentu wyleczenia.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:
• związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
• używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
• codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
• mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
• wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
• systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą należy poinformować o powyższej sytuacji pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

Dyrektor Szkoły
Sławomir Kałużny

 

Narodowe Czytanie 2023

Kolejny raz przyłączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Spotkaliśmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi barwnymi postaciami, wysłuchaliśmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryliśmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy . Przypomnieliśmy sobie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powracało we wspomnieniach bohaterów jako symbol i fundament narodowej pamięci.
Wspólne czytanie tegorocznej lektury, oprócz przyjemności, której z pewnością dostarczyło, przyniosło wiele pożytku. Odbyliśmy kolejne pasjonujące spotkanie z klasyką polskiej literatury.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

   Dzisiaj, 4 września, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie spotkali się uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami na inauguracji kolejnego roku szkolnego.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu szkoły.

   Na wstępie, pan Dyrektor Sławomir Kałużny serdecznie przywitał wszystkich obecnych. W swoim przemówieniu, szczególne słowa skierował do pierwszoklasistów, którzy właśnie wkroczyli w progi szkoły.

   Uroczystość była pełna emocji, uśmiechów i wzruszeń. Ten wyjątkowy dzień przypomina nam, że edukacja jest kluczem do przyszłości i otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości i sukcesów.

Dowozy

    Informujemy, iż w nowym roku szkolny przewóz dzieci/uczniów do szkół podstawowych realizowany będzie w ramach publicznego transportu zbiorowego, którego Organizatorem jest Gmina Bolków a Operatorem wykonującym przewozy Przedsiębiorstwo PKS „TOUR” Spółka z o.o. Jelenia Góra.
Opiekę nad dziećmi w autobusach będą sprawowały te same Panie co w zeszłym roku szkolnym.
   W dniu 04.09.2023 r. kursy poranne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy natomiast kursy powrotne zgodnie z rozkładem załączonym do e-maila tj. o godz. 10:30 z placu szkolnego w Bolkowie. Dla przedszkolaków pozostających w oddziałach przedszkolnych zostaną zachowane kursy popołudniowe z wyłączeniem tych o godzinie 15:15. Jednocześnie informuję, iż w związku z nadal występującymi utrudnieniami na drodze powiatowej w miejscowości Wierzchosławice (odcinek drogi przy świetlicy wiejskiej), uczniowie z miejscowości *Półwsie* *- dowożeni będą do szkoły o godz. 7:00*, kurs obsługiwany będzie przez autobus nr 4; uczniowie z miejscowości *Wierzchowsławiczki – dowóz do szkoły *godz. 6:58*, kurs obsługiwany będzie przez autobus nr 3. Natomiast uczniowie z miejscowości *Wierzchosławice, korzystający z przystanku Wierzchosławice remiza będą wsiadali i wysiadali przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do miejscowości Półwsie, dowóz do szkoły *godz. 7:05*, kurs obsługiwany będzie przez autobus nr 4. Kursy powrotne będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy, jednak ze względu na utrudnienia mogą pojawić się niewielkie opóźnienia. Powyższe zmiany obowiązują do odwołania. Proszę o przekazanie informacji rodzicom dzieci dojeżdżających z ww. miejscowości.

 

Obiady

Szanowni Rodzice

    Dnia 11 września 2023 r. rozpoczynamy wydawanie obiadów w szkole, jednodaniowych – drugie danie, koszt – 4,18 zł. Posiłki będę dostarczane przez firmę cateringową.
Z obiadów może skorzystać każde dziecko po wcześniejszym podpisaniu umowy przez rodzica/opiekuna prawnego z dyrektorem szkoły.
    Wzór umowy jest dostępny na stronie szkoły oraz w sekretariacie szkolnym. Uzupełnione i podpisane umowy na rok szkolny 2023/2024 proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły do 06 września 2023 (środa).
     Przypominamy również, że nadal istnieje możliwość dofinansowania do posiłków z opieki społecznej, po spełnieniu kryteriów dochodowych określonych przepisami oraz złożeniu dokumentacji w GMOPS w Bolkowie.

Umowa korzystania z obiadów