Bezpieczni w sieci

giphy        W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy aktywnie włączyła się w międzynarodowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem akcji jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz propagowanie właściwego wykorzystywania Internetu. Pomysłodawcą akcji była pani Wioleta Kulig, a przyłączyły się do niej: p. Edyta Żołyńska, p. Diana Maziarz, p. Irmina Stercz i p. Justyna Graszkiewicz.


Nauczyciele przygotowali dla dzieci, wychowawców, rodziców oraz pedagogów zajęcia edukacyjne w programie Genial.ly oraz różne gry z uwzględnieniem wieku odbiorców. Na uczniów czekały avatary nauczycieli, które wskazywały drogę do odpowiednich pokojów. Klasy 1-3 mogły zagrać w video quiz, Sudoku, grę planszową i koło losujące, natomiast klasy 4-8 w escape room, grę planszową, Milionerów oraz Sudoku. Interaktywne gry nie tylko poruszały tematykę bezpieczeństwa w sieci, ale też rozwijały kreatywność uczniów, zaspokajały potrzeby ruchu oraz utrwalały zdobyte wiadomości i umiejętności. W wirtualnych zajęciach nie zabrakło filmików edukacyjnych z serii „Owce w sieci”.

       Podczas szkolnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w klasach 1-3 prowadzono stacjonarnie lekcje i pogadanki na temat zagrożeń w sieci, natomiast dla klas 4-8 przygotowano zajęcia w formie zdalnej na platformie Zoom. Uczniowie chętnie rozmawiali o korzyściach, jaki i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą Internet. W każdej klasie została opracowana netykieta, czyli zbiór zasad dobrego zachowania w sieci. W klasach 6-8 poruszono problematykę cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści, sekstingu oraz uwodzenia. Uczniowie wraz z nauczycielami opracowali gazetkę szkolną dotyczącą zagrożeń oraz zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w świecie wirtualnym. Została też przygotowana ulotka w formie elektronicznej oraz papierowej, którą rozpropagowano wśród społeczności lokalnej.
Nie zabrakło również ciekawych konkursów związanych z DBI. Zorganizowano konkurs plastyczny „Moja emotikonka” oraz na plakat „Bezpieczeństwo w sieci”.
Kolejnym elementem działań zrealizowanych w ramach DBI był tzw. „Offline Challenge”. Uczniowie mieli za zadanie w sobotę 28 lutego odłączyć się od sieci na 12 godzin. Po weekendzie dzielili się swoimi doświadczeniami z podjętego wyzwania oraz wyznali, czy udało im się wytrwać w tym zadaniu.
Ciekawym pomysłem na promowanie bezpiecznego Internetu było napisanie tekstu piosenki pt.: „Bezpieczni w sieci” oraz zaśpiewanie jej przez uczniów i nauczycieli. Utwór powstał we współpracy z Centrum Kultury w Bolkowie i zostanie opublikowany w mediach społecznościowych.
Wszyscy nauczyciele naszej akcji w szkole uczestniczyli w konferencji „Dzień bezpiecznego Internetu 2021” oraz aktywnie brali udział w webinarach organizowanych przez Polskie Centrum Programu Safer Internet. Podczas tych szkoleń zdobyliśmy szeroki zakres wiedzy związanej z tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz różne ciekawe TIK-i w edukacji.
Podejmowane przez naszą szkołę działania pozwoliły osiągnąć zamierzone cele oraz będą kontynuowane w następnych latach. Niewątpliwą sprawą jest fakt, że zajęcia, które łącza naukę z zabawą i twórczością artystyczną wciągają uczniów i doskonale spełniają swoją rolę edukacyjną.