Bolkowski Bieg Niepodległości

Klub Tenis Stołowego Wolbromek  zaprasza wszystkich chętnych na „Bolkowski Bieg Niepodległości”.  Bieg zostanie rozegrany w dniu 11 listopada 2023 roku, a jego celem jest uczczenie  105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległość. Zaproszenie do udziału w biegu kierujemy do wszystkich mieszkańców Bolkowa i miejscowości położonych w gminie Bolków. Szczególnie zależy nam na udziale dzieci i młodzieży. Dorośli są równie mile widziani. Podczas biegu można będzie pokonać jeden z kilku dostosowanych do wieku i możliwości uczestników dystans. Po zakończeniu biegu każdy będzie zwycięzcą. Nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja. Dla uczestników przygotowano 150 okolicznościowych  i niepowtarzalnych medali „Bolkowskiego Biegu Niepodległości”.  Po uruchomieniu zapisów będziemy je prowadzić do momentu zarejestrowania 150 osób. Prosimy uczestników biegu o zaakcentowanie podniosłej atmosfery święta  patriotycznym akcentem w postaci chorągiewki lub kotylionu w polskich barwach narodowych. Zapisów do biegu można dokonywać pod adresem mailowym bolkowbieg@wp.pl. W informacji prosimy podać swoje lub dziecka imię, nazwisko , rok urodzenia,

numer i dystans biegu. Każdy ze zgłoszonych otrzyma mailem zwrotnym regulamin biegu oraz oświadczenie o braku znanych przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach. Dokmenty te, podpisane, należy złożyć w dniu startu w biurze zawodów, które będzie prowadziło pracę w godzinach 15.00-16.15.

 

Bieg 1 (dzieci przedszkolne) – 170 m

Bieg 2 (uczniowie klas I-III ) – 250 m

Bieg 3 ( uczniowie klas IV- VI) – 650 m

Bieg 4(uczniowie klas VII – VII) – 910 m

Bieg 5 (uczniowie szkół średnich i dorośli) – 1820 m (2 x 910 m )

Marsz Nordic Walking (dla wszystkich chętnych)  – 910 m