Burmistrz ogłasza konkurs

Burmistrz Bolkowa zaprasza wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazjalne i szkołę średnią z terenu gminy Bolków do udziału w
konkursie na wykonanie „Zabawki ze skrawka” lub plakatu/grafiki
tematycznie wpisujących się w akcję „Eko-Zabawa” organizowaną w dniu 26
kwietnia 2019 r. w Bolkowie. Podczas wydarzenia będą rozdawane drzewka w
zamian za przyniesione wcześniej odpady, w planach są również warsztaty
z wykorzystaniem odpadów przydatnych do ponownego użytku. Zachęcamy
dzieci i młodzież przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, klasę
gimnazjalną do udziału w konkursie i czynnego zaangażowania się w
wydarzenie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas trwania akcji, a
najciekawsze prace nagrodzone.

Konkurs_Plakat lub Zabawka_Regulamin

Konkurs_Zabawka ze skrawka_Regulamin