Dni wolne

1 listopada – Wszystkich Świętych, dzień wolny.

2,3 listopada – dni wolne od zajęć dydaktycznych, w szkole będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.