ODDZIAŁY 4-8

L.p. Przedmiot KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7 KLASA 8
1 Język polski

Przedmiotowe ocenianie

Kryteria kl.4 Kryteria kl. 5 Kryteria kl. 6 Kryteria kl. 7 Kryteria kl. 8
2 Język angielski WYMAGANIA Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania
3 Język niemiecki  WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA   WYMAGANIA
4 Muzyka
5 Plastyka WYMAGANIA  WYMAGANIA WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA
6 Historia WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA
7 WOS

XXXX

XXXX

XXXX

8 Przyroda WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA

xxxx

9 Geografia

xxxx

xxxx

xxxx

WYMAGANIA
10 Biologia

xxxx

WYMAGANIA

xxxx

 WYMAGANIA   WYMAGANIA
11 Chemia

xxxx

xxxx

xxxx

 WYMAGANIA  WYMAGANIA
12 Fizyka

xxxx

xxxx

xxxx

WYMAGANIA  WYMAGANIA
13 Matematyka

ZASADY OCENIANIA

KLASA 4

KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7 KLASA 8
14 Informatyka/Zajęcia komp. Wymagania kl. 4 Wymagania kl. 8
15 Wych. Fiz.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

Wymagania  kl. 4 Wymagania kl.5 Wymagania kl.6 Wymagania kl.7 Wymagania kl.8
16 EDB

XXXX

XXXX XXXX

XXXX

18 Zaj. techniczne/

technika