Dowozy

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z nowymi obostrzeniami COVID w transporcie, dowozy uczniów do szkoły mogą ulec zmianie.

Dotyczą one wprowadzenia dodatkowych kursów autobusów w przypadku zbyt dużej liczby uczniów dowożonych.

Aktualne kursy nie  ulegają zmianie, gdyby jednak okazało się, że jest zbyt duża liczba osób, włączony zostanie dodatkowy kurs, który zabierze nadmiar oczekujących.