„Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze przesyła informację w związku z akcją Ministerstwa Zdrowia pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. Co roku 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

   Głównym celem tego Dnia jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

   Poniżej znajduje się link do materiałów elektronicznych dot. Europejskiego Dnia wiedzy o Antybiotykach (ulotki, plakatu, wystawy tematycznej – materiały dla pacjenta) http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php.