Harmonogram powrotu do szkoły

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie sprawie powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

* Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
* Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
* Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.