Informacja Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły dementuje informacje o tym, że z powodu nierozliczenia ucznia ze szkołą nie będą wydawane świadectwa. Nie zmienia to faktu, że obowiązkiem ucznia jest dokonać powyższego rozliczenia do końca miesiąca. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie będą obecni na zakończeniu roku szkolnego, mogą odebrać świadectwa w sekretariacie szkoły.