Informacja Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolkowie informuje, że aktualnie zakażonych jest 7 pracowników szkoły – stan na 16.10.2020r. godz. 15.00.

Ponadto za zgodą organu prowadzącego i pozytywną opinią sanepidu szkoła przechodzi na nauczanie hybrydowe, tzn:

  1. Kwarantanną zostają objęte i pozostają na zdalnym nauczaniu: klasa 2b do 23.10.2020r., klasa 1a do 25.10.2020r.
  2. Klasy 5a,6a,6b,6c,6d,6e,7a,7b,7c,7d przechodzą na zdalne nauczanie od 19.10.2020r. do 25.10.2020r.
  3. W klasach 1b,1c,2a,2c,3a,3b,3c,4a,4b,4c,8a,8b,8c prowadzone jest nauczanie w szkole zgodnie z planem.
  4. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian tzn. stacjonarnie.

Nauczyciele nieprzebywający na L4 pracują w szkole zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.