Informacja od PORE w Jaworze

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze przypomina w związku z trwającymi feriami zimowymi od 4 stycznia do 15 stycznia 2021r, że:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze na bieżąco w placówce od godziny 8:00 do 16:00, on-line, telefonicznie(76 729 19 24 wew 26) i stacjonarnie zapewnia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegającej na zapewnieniu różnorodnych form wsparcia, w tym z możliwości skorzystania z infolinii uruchomionej na terenie Miasta Jawora tel. 605 500 432 (dyżur pełni Psycholog – Pani Magdalena Krupiej).

Jeżeli zaistnieje udzielenie pomocy po godzinie 16:00 proszę o kontakt z Dyrektorem lub Wicedyrektorem PORE w Jaworze przez Messenger na fb PORE w Jaworze.