Kaczawskie Forum Młodzieży

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pod patronatem Starosty Jaworskiego – Pani Anety Kucharzyk.  Celem wydarzenia było wypracowanie inicjatyw ukierunkowanych na młodzież naszego regionu, zdiagnozowanie jej potrzeb i problemów oraz pokazanie możliwości zaangażowania się w realizację zaplanowanych przez nich działań.