Specjaliści

l.p. Nazwisko i imię specjalizacja
1. mgr Agnieszka Karpowicz pedagog
2. mgr Bogusława Ułanowicz – Pęcherczyk psycholog
3. mgr Beata Szydłowska logopeda