KAŻDY CZŁOWIEK WAM TO ZAWSZE POWIE, ŻE RUCH I SPORT TO SAMO ZDROWIE!!!

Dnia 13 grudnia 2023 roku uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami zostali zaproszeni na sportowe spotkanie z okazji przyjęcia do Klubu Sprawnego Dolnoślązaczka.
Program Sprawny Dolnoślązaczek to projekt mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Program, opracowany jest przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy i obejmuje swych zasięgiem wiele szkół naszego województwa i doposaża szkoły w sprzęt sportowy.

Z okazji inauguracji tego projektu w naszej szkole uczniowie klas pierwszych mieli do wykonania wiele zadań ruchowych i umysłowych.
Pierwsze z nich to rozgrzewka zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez wielką kostkę do gry. 
Drugie zadanie polegało na odnalezieniu ukrytych literek, z których klasy miały ułożyć słowo będące uzupełnieniem hasła naszego Klubu.
Literki można było otrzymać dopiero po wykonaniu zadań ruchowych ukrytych w kopertach. Uczestniczyły w nich bardzo aktywnie panie wychowawczynie ze swoimi podopiecznymi. 
Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez panią wicedyrektor Dorotę Menkarską legitymacji, w których uczniowie będą przez trzy lata gromadzić znaczki potwierdzające ich sprawność ruchową w różnych dziedzinach sportu.
Bo przecież
KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ MISTRZEM!