#kocham słyszeć

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji uświadamiającej #kocham słyszeć. Panie Natalia Palczak i Wioleta Kulig przeprowadziły we wszystkich klasach zajęcia, podczas których dzieci poznały zmysł słuchu, jego funkcjonowanie oraz znaczenie, zapoznały się z protezami słuchu: aparatami oraz implantami słuchowymi. Najważniejszym celem spotkań było uwrażliwienie naszych podopiecznych na potrzeby osób z niedosłuchami. Uczniowie z dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem poznali także podstawowe zwroty w języku migowym. Cieszymy się, że możemy zwiększać świadomość naszych uczniów i kształtować w nich postawy szacunku i tolerancji dla wszystkich ludzi, bez wyjątków!