Publikacja o naszej bibliotece

   Biblioteka Publiczna w Ciechanowie będąca wydawcą elektronicznego czasopisma „Edu Wsparcie” w czerwcowym numerze zachęca do zapoznania się z przebiegiem wirtualnych zajęć Biblioteki Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie w zakresie tworzenia „Biblioteki zagadek”, na platformie Genial.ly. Artykuł naszej bibliotekarki dotyczący pomysłu na pracę z uczniami można przeczytać w 15 numerze czasopisma Edu Wsparcie.