Komunikat

     Informujemy, że przy drzwiach wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie została umieszczona skrzynka podawcza umożliwiająca rodzicom i osobom zainteresowanym składanie korespondencji w formie papierowej.

Prosimy, aby kierowana w ten sposób korespondencja znajdowała się w zamkniętych kopertach oznaczonych danymi adresata (imię i nazwisko).

Sposoby komunikacji ze Szkołą Podstawową im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie:

  1. Telefonicznie: 75 74 13 211
  2. Poczta elektroniczna: sp@bolkow.pl
  3. Strona internetowa: spbolkow.pl
  4. W formie papierowej za pośrednictwem skrzynki podawczej.