Koszyczek wielkanocny.

REGULAMIN KONKURSU – Koszyczek wielkanocny

 

 1. Organizator: wychowawcy świetlicy klas IV – VI.
 2. Cele konkursu :
 3. a) kultywowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy,
 4. b) wspieranie kreatywności i twórczości uczniów.
 5. Warunki udziału:
 6. a) Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie,
 7. b) Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do świetlicy klas IV – VI pracy w formie przestrzennej,
 8. c) Pracę należy dostarczyć w terminie do dnia 11 marca 2016 r.
 9. d) Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
 10. e) Przy ocenianiu pod uwagę brane będą: wygląd ogólny koszyka wielkanocnego, kreatywność i pomysłowość przy wykonywaniu ozdób koszyka.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu – 18 marca 2016 r.

 

Wychowawcy świetlicy:

Natalia Palczak

Diana Maziarz

Marta Jabłońska