List od Minister Edukacji

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019. To kolejny etap wprowadzania zmian w
systemie oświaty, których celem jest unowocześnienie polskiej szkoły i
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk.

Jednocześnie od września zaczną obowiązywać nowe rozwiązania w zakresie
pragmatyki zawodowej nauczycieli. O najważniejszych z nich piszę w
specjalnym liście skierowanym do dyrektorów i nauczycieli. Uprzejmie proszę
o zapoznanie się z listem i przekazanie go nauczycielom zatrudnionym w
Państwa szkołach i placówkach.

Dołączam także list skierowany do rodziców i opiekunów, w którym informuję o
przysługujących im kompetencjach oraz możliwościach włączania się w
działalność szkoły. Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom,
szczególnie tym, którzy będą uczestniczyli w pracach rady rodziców. Pragnę
dodać, że przygotowaliśmy dla nich specjalny poradnik przybliżający sposób
działania rady rodziców „Rady rodziców. Zasady i kompetencje działania”.
Proszę, aby za Państwa pośrednictwem rodzice mogli zapoznać się z treścią
poradnika.

Życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów 

 

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli

Poradnik Rady Rodzicow. Kompetencje i zasady