Mieszkańcy Gminy Bolków bezpieczniejsi

Mieszkańcy Gminy Bolków bezpieczniejsi dzięki sprzętowi
zakupionemu z grantu od PSE
Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, Gmina Bolków zakupiła defibrylator ratujący życie i uruchomiła punkt informacyjny dla mieszkańców.
Celem projektu zrealizowanego z grantu była poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej Gminy Bolków oraz podniesienie świadomości i przekazywanie wiedzy nt. ochrony zdrowia. Defibrylator AED został zainstalowany na budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie, natomiast na rynku stanął infokiosk. Specjalny panel kiosku informuje o bieżącym stanie epidemiologicznym w gminie oraz o zasadach, których trzeba przestrzegać w czasie pandemii. Są tam też informacje o tym, jak udzielić pierwszej pomocy potrzebującym. Kiosk będzie pełnił również funkcję punktu informacji turystycznej dla odwiedzających Gminę.
Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub będzie budowana infrastruktura przesyłowa.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Na terenie gminy Bolków PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

IMG_20201217_134404infokiosk_dozownik_tablica