MOWOS

   received_2533374303650582 MOWOS to Ogólnopolska Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Dnia 10 grudnia uczniowie klas ósmych pod opieką p. Natalii Palczak, wzięli udział w eliminacjach szkolnych tego konkursu. Każdy uczestnik miał za zadanie rozwiązać test, który wymagał od uczniów wykazania się obszerną wiedzą z zakresu życia w demokratycznym państwie i społeczności lokalnej, życia w państwie prawa oraz globalizującym się świecie. Oprócz tych wiadomości konieczna jest znajomość aktualnej polityki międzynarodowej oraz najważniejszych wydarzeń w skali całego świata. Szacunkowy próg punktowy kwalifikujący do eliminacji okręgowych poznamy już 17 grudnia 2019 roku, a oficjalne wyniki będą dostępne 10 stycznia 2020 roku!
Trzymamy kciuki za naszych uczniów!