Nakręć sobie legendę

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Bolkowie do udziału w szkolnym konkursie filmowym, realizowanym w ramach innowacji „Witamy w Bolkowie”.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie krótkiego – do 5 minut – filmiku, wykonanego dowolną techniką, przedstawiającego wybrana legendę z Bolkowa lub bliskich okolic. Uczestnicy samodzielnie wyszukują treść legend w dostępnych źródłach (Internet, biblioteki). Oceniana będzie zgodność fabuły filmu z treścią legendy, dobór realiów (stroje, miejsca) oraz ogólny wyraz artystyczny. Praca może zostać wykonana w grupie do 5 osób lub indywidualnie.

Termin oddania prac upływa 16 maja 2022 r. Prace należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub wysłać w aplikacji Teams do pani Magdaleny Rink.

Prace będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą nauczyciele j. polskiego i historii Szkoły Podstawowej w Bolkowie.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane, a ich autorzy otrzymają drobne nagrody książkowe oraz dyplomy.