Narodowe Czytanie 2023

Kolejny raz przyłączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Spotkaliśmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi barwnymi postaciami, wysłuchaliśmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryliśmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy . Przypomnieliśmy sobie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powracało we wspomnieniach bohaterów jako symbol i fundament narodowej pamięci.
Wspólne czytanie tegorocznej lektury, oprócz przyjemności, której z pewnością dostarczyło, przyniosło wiele pożytku. Odbyliśmy kolejne pasjonujące spotkanie z klasyką polskiej literatury.