Nauczyciele klas VII i gimnazjum

 ZESPÓŁ  HUMANISTYCZNY:

mgr Wiesława Machynia          
nauczyciel języka polskiego

mgr Magdalena Rink                  
nauczyciel języka polskiego

mgr Roman Sadowski                 
nauczyciel historii, WOS i WDŻ

mgr Henryk Bliskowski            
nauczyciel zajęć artystycznych i muzyki

mgr Monika Kocik                           nauczyciel plastyki

mgr Anna Kowalska                     nauczyciel historii, WOS i WDŻ

mgr Natalia Palczak                        nauczyciel WOS

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY:

mgr Monika Andrzejewska      nauczyciel matematyki
mgr Bogusława Pietroń 
              nauczyciel matematyki

mgr Edyta Hamberger                
nauczyciel geografii

mgr Stanisława Fica 
                    nauczyciel biologii i WDŻ i zajęć technicznych

mgr Edward Nowak                    
nauczyciel informatyki, EDB i zajęć technicznych

mgr Piotr Pęcherczyk 
                  nauczyciel fizyki i informatyki

mgr Adam Ziemiański 
                   nauczyciel chemii

 

ZESPÓŁ SPORTOWY:

mgr Agnieszka Karpowicz 
               nauczyciel w-f

mgr Dariusz Morawski                      
nauczyciel w-f

mgr Magdalena Woźniak 
                 nauczyciel w-f

mgr Tomasz Wójciak 
                        nauczyciel w-f

 

ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH:

mgr Magdalena Rink 
            nauczyciel języka angielskiego

mgr Paula Kleniuk                
nauczyciel języka angielskiego

mgr Izabela Łukaszczyk 
        nauczyciel języka niemieckiego

mgr Ilona Kubacka                
nauczyciel języka niemieckiego

 

mgr Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk 
nauczyciel terapeuta, pedagog

mgr Agnieszka Karpowicz pedagog

mgr Justyna Graszkiewicz 
nauczyciel bibliotekarz

mgr Ewa Stasiak, mgr Edyta Żołyńska 
nauczycielki świetlicy

ksiądz Mateusz Szwed 
nauczyciel religii