„Nie mówię szeptem, gdy pytają skąd jestem …”

   „Nie mówię szeptem, gdy pytają skąd jestem …” Pod takim hasłem odbyła się lekcja wiedzy o społeczeństwie w klasach 8a, 8b oraz 8c, podczas której uczniowie wraz z nauczycielem Natalią Palczak wyruszyli w teren w poszukiwaniu lokalnych atrakcji oraz przejawów aktywności obywatelskiej.

   Samorząd gminny zajmuje się lokalnymi sprawami, zaspokaja potrzeby mieszkańców i rozwiązuje ich codzienne problemy, ale także dba o rozwój nowych atrakcji. Wśród obywateli wypełniających swoje obowiązki wobec państwa są również osoby, które dodatkowo podejmują różne inicjatywy na rzecz własnej społeczności lokalnej.

   Wszystkie te przedsięwzięcia stały się celem uczniowskiej wyprawy, bo nasze miasto to piękna kraina, która posiada wiele ciekawych wizytówek.