Nietypowa lekcja historii

Uczniowie klasy 6a i 6b wzięli udział w nietypowej lekcji historii – poznawali dzieje monarchii parlamentarnej w siedemnastowiecznej Anglii w języku polskim i angielskim. Losy króla Karola I, jedynego króla Anglii ściętego z woli ludu, stroje Kawalerów i Okrągłogłowych, walczący przeciwko sobie podczas wojny domowej, a także przyczyny, dla których funkcja króla jest obecnie jedynie funkcja reprezentacyjną zostały przedstawione przez p. Annę Kowalską, nauczycielkę historii oraz p. Magdalenę Rink, nauczyciela j. angielskiego.