Obchody 80 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

   Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w obchodach 80 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.
Już w październiku klasa 4a pod opieką wychowawcy zasadziła żonkile-symbol uczestników powstania w getcie.
Natomiast uczniowe z najstarszych klas na lekcjach Wos-u zapoznali się z postacią Marka Edelmana, uczestnika powstania w getcie warszawskim, dodatkowo obejrzeli premierowy film ” Zdążyć przed Panem Bogiem”, który został zrealizowany w ramach obchodów przez Muzeum POLIN.

Koordynator projektu Akcja ŻONKIL
Anna Kowalska