Obiady w szkole

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolkowie informuje, że od 23 stycznia 2023 ( poniedziałek) ruszamy z wydawaniem obiadów w szkole. Będą to obiady jednodaniowe – drugie danie. Koszt jednego obiadu, który ponosi rodzic/opiekun prawny wynosi 4, 18 zł. Posiłki będą dostarczane przez zewnętrzną firmę cateringową. Każde dziecko będzie mogło korzystać z obiadów po wcześniejszym podpisaniu umowy przez rodzica/opiekuna prawnego z dyrektorem szkoły. Każdy rodzic/opiekun prawny przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem jadalni i wydawania posiłków w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie, który zostanie umieszczony na stronie szkoły i będzie dostępny w sekretariacie. Dzieci będą spożywały posiłki w nowej jadalni, które spełnia wszystkie wymogi. Remont pomieszczenia został zrealizowany dzięki projektowi „Posiłek w szkole”.

Chętni rodzice/ opiekunowie prawni, którzy są zainteresowani obiadami proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu w celu podpisania umowy.

Termin przyjmowania zgłoszeń – 18 stycznia 2023 (środa).

Z poważaniem

Dyrekcja SP Bolków