WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 Dyrektor informuje, że zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w sekretariacie szkoły od 06.07.2023 (czwartek) od godz. 10:00.