Organizacja pracy szkoły 20 grudnia

   20 grudnia 2019 roku (piątek) będą odbywały się tylko cztery pierwsze lekcje zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Odwozy uczniów tego dnia planowane są o godz. 12.00 i 12.30.
W małej sali gimnastycznej odbędą się jasełka bożonarodzeniowe według następującego harmonogramu:
godz. 8.00 – klasy 1 i klasy 2,
godz. 8.55 – klasy 3 i klasy 6,
godz. 9.50 – klasa 4 i klasy 5,
godz. 10.50 – klasy 7 i klasy 8.