PODZIĘKOWANIE

Cała Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie chciałaby wyrazić ogromną wdzięczność wobec Burmistrza Bolkowa Mirosława Pustuły oraz trzech niesamowitych osób, które bezinteresownie poświęciły swój czas i wysiłek na rzecz naszej szkoły.
Pan Maciej Czuba, Paweł Łukaszewski oraz Mateusz Pustuła nie tylko dostarczyli materiały budowlane, ale także wnieśli ogromny wkład w przygotowanie terenu pod altanę ogrodową. Ich zaangażowanie w udrożnienie drogi przeciwpożarowej od strony ul. Bema oraz prace ziemne stanowiły kluczowy element sukcesu całego przedsięwzięcia, którego efektem jest powstająca altana ogrodowa, inicjatywa ufundowana przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Jeszcze raz, z całego serca dziękujemy!