Policja ogłasza konkurs

W związku z projektem „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Prewencji organizuje Konkurs dla dzieci i młodzieży, którego warunkiem jest nagranie na swoim koncie społecznościowym 60 sekundowego Tik Toka, zawierającego obraz i dźwięk.
Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do przesłania filmów do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze na adres poczty elektronicznej: grzegorz.januszek1@jawor.wr.policja.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2021r.
Spośród wszystkich nadesłanych filmów z terenu powiatu jaworskiego zostaną nagrodzone trzy najciekawsze.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2022r. Na wygranych czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin-nagraj-TiK-Toka-2

Oświadczenie-nagraj-Tik-Toka