Polisa ubezpieczeniowa

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bolkowie dokonała wyboru polisy ubezpieczeniowej dla uczniów na rok szkolny 2019/2020. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły. Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

W załączeniu szczegółowa oferta.

Ubezpieczenie – stawki