Pomoc dla zwierzaków

Zapraszamy do udziału w zbiórce maskotek
na rzecz bezdomnych zwierząt z TOZ Jawor.
Maskotki można przynosić do świetlic szkolnych do 13.12.2019r.
Za okazane serce dziękujemy!