Pomoc w trudnej sytuacji

Oto wykaz telefonów i stron, gdzie można uzyskać fachową pomoc w trudnych sytuacjach

Pomocne telefony
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”
(całodobowy);
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Biura Rzecznika Praw Dziecka (całodobowy);
800 12 02 26 – Policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(od 9.30 do 15.30);
116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania kierowany do osób dorosłych w kryzysie
emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących
wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych (14.00-22.00);
800 100 100 – TELEFON ZAUFANIA – HELPLINE.ORG.PL – bezpłatna i anonimowa pomoc
telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli (od poniedziałku do piątku 11.00 – 15.00);
800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów oraz dla
nauczycieli;
800 108 108 – Nagle Sami – pomoc adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które
potrzebują pomocy ( 14.0-20.00);
800 111 123 – Tumbo Linia – pomoc kierowana do dzieci lub nastolatków przeżywających
śmierć kogoś bliskiego, oraz do dorosłych, bezradnych w obliczu ich smutku: rodzin,
opiekunów, nauczycieli, lekarzy (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 18.00)

Pomocne strony www
• www.116111.pl – pomoc dla tych, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie
przeciwdziałania kryzysom – zastosowany podział na adresatów: dzieci, młodzież, dorośli;
• www.116123.edu.pl – pomoc kierowana do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,
potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie
wychowawczym;
• www.pokonackryzys.pl – strona o charakter informacyjnym – informacje o działających OIK-ach,
telefonach zaufania, innych formach wsparcia osób w kryzysie;
• www.helpline.org.pl – pomoc dla tych, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie
przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności, wynikające
z problemów i zachowań ryzykownych, takich jak: agresja i przemoc – dla rodziców, nauczycieli,
pracowników „pomocowych”;
• www.liniawsparcia.pl – obecnie źródło informacji o formach pomocy dla osób w depresji;
• www.samobojstwo.pl – strona stworzona jako platforma informacyjna;
• https://tumbopomaga.pl – strona kierowana do osób w żałobie oraz pracujących z osobami
w żałobie;
• www.liniadzieciom.pl – całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży w kryzysie, ich rodziców,
nauczycieli;
• https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat