Próbny alarm

W trosce o bezpieczeństwo dzisiaj o godzinie 10:00 przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły.

Głównym celem alarmu było uświadomienie wszystkim, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia. Cała akcja przebiegła spokojnie, bez paniki i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństwa. Po usłyszeniu syreny alarmowej, uczniowie, nauczyciele i pracownicy sprawnie opuścili budynek szkoły zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i znajomości drogi ewakuacyjnej (zgodnie z procedurami próbnej ewakuacji).