Próbny egzamin gimnazjalny

W dniach 28,29,30 listopada 2018r. na II piętrze segmentu A odbędzie się próbny egzamin gimnazjalny.

Dzień pierwszy – część humanistyczna – 28 listopada
godz. 9:00 – egzamin z historii i wos-u (czas pisania 60 min.)
godz. 11:00 – egzamin z języka polskiego (czas pisania 90 min.)

Drugi dzień – część matematyczno – przyrodnicza – 29 listopada
godz. 9:00 – egzamin z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka – czas pisania 60 min.)
godz. 11:00 – egzamin z matematyki (czas pisania 90 min.)

Trzeci dzień – część języków obcych – 30 listopada
godz. 9:00 – język obcy, poziom podstawowy (czas pisania 60 min.)
godz. 11:00 – język obcy, poziom rozszerzony (czas pisania 60 min.)

Uczniowie klas III gimnazjum:
1 lekcja – zgodnie z planem.
2,3,4,5 – egzaminy próbne.
6,7,8 lekcja – zgodnie z planem.

Pozostali uczniowie mają zajęcia zgodnie z planem, lekcje odbywające się na II piętrze zostaną przeniesione do innych sal – informacja na tablicy ogłoszeń.